Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwbrief en blijf op de hoogte.

Artikel

Wat is het verschil tussen curatie, preventie en amplitie?

De afgelopen jaren stond onze maatschappij en daarmee de publieke sector, meer dan ooit onder druk. Om maar een greep te doen: COVID-19, bezuinigingen en een tekort aan leraren en zorgpersoneel. Door deze druk dreigt ook de kans op uitval. En als dat gebeurt wordt het probleem alleen maar groter. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers gezond en tevreden aan het werk zijn én blijven? De manier waarop je met verzuim omgaat en hoe je het probeert te voorkomen, dáármee maak je het verschil. Wij gaan bij Bloeij niet uit van ziekte, maar van gezondheid.

Beleid op curatie, preventie en amplitie

Als het gaat om omgaan met of voorkomen van verzuim, zijn er drie termen van belang: curatie, preventie en amplitie. Binnen deze termen spelen verschillende vraagstukken, zoals: Hoe zorg je dat jouw verzuimbeleid past bij de doelen die je hebt? Is het nodig om naast je verzuimbeleid een preventie- of zelfs amplitiebeleid te hebben? Welk probleem wil je aanpakken en hoe weet je of je het ook oplost? Hoe stimuleer je de juiste medewerkers met de juiste interventies?

Een goed beleid gaat inhoudelijk in op elk van deze onderdelen. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bespreken we de verschillen tussen curatie, preventie en amplitie.

Curatie

Curatie richt zich op het oplossen en genezen van ziekte. Het zo goed mogelijk omgaan met bestaand verzuim. De focus ligt op de individuele medewerker. Die is ziek, dus die krijgt aandacht van diverse specialisten zoals behandelaren, artsen en psychologen. Als werkgever heb je daarnaast ook de verantwoordelijkheid om de medewerker zo goed mogelijk te re-integreren in het eigen werk of ander werk. Dit doet een casemanager, verzuimspecialist en adviseur taakdelegatie, in samenspraak met een bedrijfsarts.

Is het verzuimbeleid op orde?

Hoe je als organisatie omgaat met bestaand verzuim, is vastgelegd in het verzuimbeleid. Een goed beleid is de eerste stap om het verzuim in je organisatie te verlagen. Het zorgt voor een kortere verzuimduur en snellere terugkeer op de werkvloer, met alle voordelen die daaruit volgen. De basis is een goed verzuimbeleid én -begeleiding en een arbodienst die met je meedenkt en dicht bij je organisatie staat. Zodra dit goed op orde is, kun je verder met preventie en amplitie.

Preventie

Bij preventie draait het in de basis om het voorkomen van verzuim. Preventieve activiteiten en interventies zijn vaak gericht op specifieke (kleine) groepen in je organisatie. Denk aan jonge moeders, mantelzorgers, medewerkers die met pensioen gaan of bijvoorbeeld een bepaalde afdeling waar langere tijd een hoge werkdruk is.

Grijp in bij (toekomstige) disbalans

We spreken van preventie als het doel is om de gevolgen van (psychisch) lijden te voorkomen. Er is dus al een bepaalde mate van lijden/disbalans, of zicht op een toekomstige disbalans. Met preventie voorkom je dat dit erger wordt. Preventie van verzuim hoeft daarom ook niet altijd iets met het werk te maken te hebben. Soms zijn er life-events waardoor medewerkers het even niet meer weten. In veel gevallen merken ze dit zelf niet eens. Als HR-professional of leidinggevende kan het zinvol zijn om dan al in te grijpen.

Heb je als HR-professional of leidinggevende de juiste middelen om preventief te handelen?

Preventie begint bij inzicht. Dit kun je als HR-professional niet alleen. Hiervoor heb je de leidinggevenden in je organisatie nodig. Zij moeten in goed contact staan met medewerkers en weten wat er speelt. Het “goede gesprek ” speelt hier een belangrijke rol. Kunnen je leidinggevenden dit gesprek op de juiste manier voeren? En hebben ze er tijd voor? (H)erkennen ze life events en hebben ze de ruimte, mogelijkheden en budgetten om er wat mee te doen? Weet je als hrm-er welke groepen medewerkers behoefte hebben aan inzicht doormiddel van workshops, trainingen en kennissessies? Het antwoord op deze (en meer) vragen, leg je vast in een preventief verzuimbeleid.

Amplitie

Bij amplitie staat alles in het teken van het versterken van je medewerkers. Niet individueel of in groepen, maar van ál je medewerkers. Amplitie zorgt ervoor dat je probleemgroep (curatie) en risicogroep (preventie) steeds kleiner wordt. Maar deze zal nooit helemaal verdwijnen. Daarmee is amplitie duidelijk geen vervanging van curatie en preventie, maar een aanvulling erop.

De amplitieve werkwijze is een mindset, een denkwijze. En daarmee gericht op een omgeving waarin jouw organisatie en dus je medewerkers zich bewegen. Bij amplitie is de werkomgeving een onderdeel van het geheel. De organisatie en omgeving passen zich aan op de wensen en behoeften van je medewerkers. Met alleen gratis sporten, bedrijfsyoga of fruit in de kantine, ben je er niet meer. Amplitie gaat veel verder dan dat. Het heeft als doel om een omgeving te creëren waarin medewerkers*:

  • Gezond zijn: door balans tussen rust, beweging en voeding. Gericht op energiemanagement, leefstijl en werk-privé-balans.
  • Talenten kunnen benutten: door ze te ontdekken, inzetten en ontwikkelen. Gericht op zelfontplooiing, normen en waarden, autonomie en zingeving
  • Bevlogen zijn: door vitaliteit (jezelf fit voelen), zelfvertrouwen, veerkracht en stabiele positieve relaties.
  • Een optimale inrichting van werk en leven hebben: door werk dat zo is ingericht dat het past bij de persoon. Een leven wat zo is ingericht dat iemand kan uitblinken op het werk. Maar ook; een prettige fysieke omgeving om in te leven en werken.

* Bron: Talentcollege: de vier pijlers van Amplitie

Waarschijnlijk heb je als organisatie een verzuimbeleid, misschien ook al een preventief verzuimbeleid. De vervolgstap is een amplitiebeleid. Het levert je niet alleen een lager verzuim op, maar ook nog eens veel gelukkige(re) medewerkers.

Meer weten? Bloeij denkt met je mee

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Gerelateerde artikelen