Re-integratie & mobiliteit

Wij geloven dat mens en werk elkaar beter maken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Met als gevolg dat jouw medewerker zijn of haar werk niet meer kan of wil uitvoeren zoals voorheen. Voor die medewerkers bieden we diverse mobiliteits- en re-integratiediensten. We kijken naar de mogelijkheden en focussen op wat wél kan, zodat jouw medewerker weer tot bloei komt.

Dit maakt onze aanpak uniek:

 • Onze re-integratie adviseurs hebben meer tijd voor jouw medewerker en voor afstemming met de organisatie.
 • Groot netwerk en kennis van de sectoren onderwijs, zorg en overheid.
 • Conform geldende wet- en regelgeving.

Bekijk onze trajecten

8,6+

Cliënttevredenheid

1350+

organisaties in het netwerk

500+

medewerkers begeleid

Meer tijd voor re-integratiebegeleiding

Bij re-integratie is zorgvuldigheid en empathie cruciaal. Wij geven onze adviseurs 30% meer tijd voor begeleiding van de medewerker en afstemming met de organisatie. Voor medewerkers betekent dit dat zij meer coaching en begeleiding krijgen. Daarmee is er ook meer ruimte voor ontwikkeling, netwerken en het zoeken van vacatures. Door een omgeving te creëren waar medewerkers zich veilig en gehoord voelen, zijn wij in staat om hen te begeleiden naar nieuw werk(geluk).

Toegang tot een groot en relevant netwerk

We zijn onderdeel van Driessen Groep. Een familie van bedrijven die al meer dan 30 jaar werken voor organisaties in het onderwijs, de zorg en de overheid. Dit landelijke netwerk met ruim 2000 organisaties maakt re-integratie makkelijker.

Wet- en regelgeving

Door snel en effectief conform de geldende wet- en regelgeving in te grijpen bij medewerkers met een re-integratie- of mobiliteitsvraag, helpen wij niet alleen organisaties, maar ook medewerkers. Door ons op de mens te richten en niet alleen op de wet, zorgen we dat medewerkers duurzaam re-integreren en hun werkgeluk (terug)vinden.

Onze trajecten

Re-integratie tweede spoor

 • Activerende begeleiding bij het vinden van een nieuwe passende werkplek.
 • Persoonlijke begeleiding bij inzicht in wat nog wél kan.
 • Doel- en resultaatgericht, samen met medewerker en werkgever.
 • Uitgebreid aanbod testen, e-learning en interventies en persoonlijk digitaal re-integratieplatform.
 • Conform Wet Verbetering Poortwachter en UWV-richtlijnen.

Ik wil een tweede spoortrajectToelichting

Re-integratie derde spoor

 • Activerende begeleiding en coaching bij het vinden van een nieuwe passende werkplek.
 • Persoonlijke begeleiding bij inzicht in wat nog wél kan.
 • Doel- en resultaatgericht, samen met medewerker en werkgever.
 • Uitgebreid aanbod testen, e-learning en interventies en persoonlijk digitaal re-integratieplatform.
 • Op maat en passend bij de wensen van medewerker en werkgever.

Ik wil een derde spoortrajectToelichting

WW-begeleiding (eigenrisicodrager)

 • Activerende begeleiding bij solliciteren, sollicitatiegesprekken en netwerken.
 • Persoonlijke coaching en begeleiding bij inzicht in mogelijkheden en kansen.
 • Uitgebreid aanbod testen, e-learning en interventies.
 • Persoonlijk digitaal re-integratieplatform.
 • Volgens UWV WW-richtlijnen.

Ik wil WW-begeleidingToelichting

Van Werk Naar Werk

 • Altijd passend bij het beschikbare budget.
 • Doelgericht, resultaatgericht en op maat.
 • Activerende begeleiding en coaching.
 • Uitgebreid aanbod testen, e-learning en interventies.
 • Persoonlijk digitaal re-integratieplatform.

Ik wil een VWNW-trajectToelichting

Jip van der Pol

Jip van der Pol

Manager mens, merk & productontwikkeling
Tel. 0492 - 50 66 07

Stel mij een vraag

* verplicht veld

Ik wil graag meer weten over de trajecten re-integratie & mobiliteit

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden en/of je vragen te bespreken.

Vraag of opmerking

Veelgestelde vragen

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever en medewerker om een arbeidsongeschikte medewerker te re-integreren, binnen of buiten de eigen organisatie. Lukt dit niet binnen de eigen organisatie (spoor 1 re-integratie), dan wordt tweede spoor re-integratie ingezet. Een tweede spoor re-integratietraject richt zich dus op begeleiding naar passend werk buiten de eigen organisatie. 

Een derde spoor re-integratietraject van Bloeij zetten werkgevers in die eigen risicodrager zijn voor de WGA. Het traject is erop gericht om ex-medewerkers die na de WIA beoordeling nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, maar wel mogelijkheden hebben, te helpen bij een passende en duurzame nieuwe werkplek. Dit zorgt niet alleen voor kostenverlaging voor de ex-werkgever, maar ook een hoger totaalinkomen voor de medewerker.

Het is de verplichting van de werkgever om een tweede spoor traject in te zetten zodra re-integratie in spoor 1 niet lukt of gelukt is. Dit gebeurt vaak rondom de eerstejaarsevaluatie, maar het kan ook eerder. Veel organisaties kiezen ervoor om dit door een externe partij te laten uitvoeren omdat zij zelf de expertise niet hebben. Zelf uitvoeren mag overigens wel. De werkgever is verplicht om het tweede spoor in te zetten, ten minste binnen 6 weken nadat een arbeidsdeskundige (of andere medisch deskundige) dit adviseert.

Een medewerker is, net als de werkgever, verplicht om zich aan de Wet verbetering Poortwachter te houden. De medewerker is verplicht er alles aan te doen om herstel te bevorderen. Hij/zij moet passende arbeid aanvaarden en is verplicht zich te houden aan de afspraken uit het plan van aanpak. Als de werkgever het nodig acht in het belang van de re-integratie dient de medewerker een opleiding te volgen. Uiteindelijk is de medewerker verplicht om een nieuwe functie te accepteren onder het opleidingsniveau en/of werkervaring.

De medewerker hoeft in het eerste half jaar geen werk te accepteren dat niet passend is. Ook is het gebruikelijk dat de werkgever een tweede spoor re-integratiebureau kiest. Is er twijfel, dan kan de werknemer om een ander bureau verzoeken. Heeft de medewerker het idee dat een traject niet goed verloopt, dan is er de mogelijkheid om bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen.