Hoe gaat het vandaag met jou?

Deze vraag staat centraal in onze aanpak. Want alleen als we weten hoe het met jou gaat kunnen we samen werken aan het verbeteren van jouw gezondheid, (werk)geluk en welzijn.

Bloeij werkt voor organisaties in het onderwijs, de overheid, cultuur, de zorg én daarbuiten. Daarbij focussen we ons op de groei en bloei van medewerkers en werken we vanuit de positieve psychologie. Je kunt op verschillende manieren te maken krijgen met Bloeij.

Webinar

De impact van life events op werk en welzijn

Anne, Kim en Cato willen anderen inspireren om waardevolle keuzes te maken. Keuzes die passen bij jou als persoon, bij wie je wilt zijn en bij de levensfase of de situatie van dat moment. Tijdens het webinar doorloop je samen met hen een helder stappenplan. Een stappenplan dat jouw persoonlijk leiderschap versterkt.

Bekijk webinar

Als Arbodienst zijn wij altijd dichtbij

Onze aanpak is er als arbodienst op gericht om jou te ondersteunen en te voorkomen dat er verzuim ontstaat. Het kan dus zijn dat je met ons te maken krijgt voor een Bloeij-meting, een onderzoek of een gesprek. Ook hebben we verschillende adviseurs en bedrijfsartsen om jou te helpen bij vragen over jouw gezondheid en welzijn, ziekte of verzuim.

Re-integreren via een Tweede of derde spoor traject

Soms lukt het niet om goed te re-integreren. Een stap buiten de organisatie is dan een oplossing die Bloeij samen met jou verkent. Wij creëren een omgeving waar jij je veilig en gehoord voelt. Zo zijn wij in staat, met hulp van ons netwerk van ruim 2.000 organisaties in de publieke sector, om jou te begeleiden naar nieuw werk(geluk) bij een andere organisatie.

Ondersteuning bij life events

Bloeij ondersteunt je bij belangrijke levensgebeurtenissen. Door middel van persoonlijke gesprekken, trainingen en presentaties helpen wij je om met impactvolle momenten in je (werkende) leven om te gaan. Zo voorkomen we uitval en verzuim en bevorderen we jouw werkgeluk.

BLOEIJ-DESK

Jouw vaste adviseur van onze Bloeij-desk staat voor jou klaar om je te helpen bij ziekte, verzuim, re-integratie, life-events of een persoonlijk gesprek.

Veelgestelde vragen

Een arbodienst ondersteunt en adviseert werkgevers en medewerkers bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Elke werkgever in Nederland is verplicht om samen te werken met een arbodienst die helpt bij verzuimbegeleiding en preventie van verzuim.

Life events zijn positieve of negatieve levensgebeurtenissen die een impact hebben op geluk en welzijn. Sommige gebeurtenissen zijn zo heftig dat dit stress met zich meebrengt en het werk beïnvloedt.

Een adviseur is jouw vaste en eerstelijns contactpersoon. Een professional met de juiste opleiding en ervaring. Of het nu gaat over preventie, verzuim, tweede of derde spoor trajecten of andere soorten begeleiding.

De bedrijfsarts wordt ingezet als expert en is ten alle tijden eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de Arbowet. De bedrijfsarts vervult bij Bloeij een tweede lijns rol en werkt nauw samen met de adviseurs (ook wel taakgedelegeerden). Indien nodig vinden er afspraken rechtstreeks met de bedrijfsarts plaats. Dit is afhankelijk van de situatie.

Bij Bloeij werken we met een adviseur die jouw eerste vragen beantwoordt, of je nu wel of niet ziek bent. Die adviseur neemt taken van de bedrijfsarts over. Indien je toch een bedrijfsarts wilt bezoeken, overleg het even met je adviseur, dan kun je hierover samen afspraken maken.

Zeker. Dit vinden wij heel belangrijk. Onze medewerkers hebben daarin een beroepscode. Daarnaast zijn onze systemen en procedures zo ingericht dat we de privacy van medewerkers ten alle tijden kunnen waarborgen. Al onze partners en leveranciers op het gebied van software en ICT zijn ISO27001 gecertificeerd. Op deze manier borgen we je privacy én voldoen we aan alle eisen op het gebeid van informatiebeveiliging.

Dit is per organisatie afhankelijk. Meestal laat je in ieder geval je leidinggevende weten dat je ziek bent. Bloeij zal op ziektedag 4 of 5 contact met je opnemen om te vragen hoe het met je gaat.

Nee. Dit is op vrijwillige basis (en kan anoniem). We adviseren het wel. Het zorgt voor een moment van zelfreflectie als het gaat over jouw gezondheid.

Nee. Dit is op vrijwillige basis (en is anoniem). We adviseren het wel. Het is namelijk een middel om te kijken hoe het met je gaat en dat is belangrijk. Want op de momenten dat het niet zo goed met je gaat, willen wij er voor je zijn om te voorkomen dat het erger wordt.