Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwbrief en blijf op de hoogte.

Artikel

Wat is een arbodienst en wat doet een arbodienst?

Talentmanagement

Gezonde, tevreden en gelukkige medewerkers, dat wil ieder bedrijf wel. Maar er zijn altijd omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen tijdelijk hun werk niet of niet goed kunnen uitvoeren. Dan is het tijd voor de arbodienst. Een term die iedereen wel kent... Maar lang niet iedereen weet wat een arbodienst nu precies doet. In dit artikel leggen we dat uit.

De meeste leidinggevenden en medewerkers krijgen met de arbodienst te maken als er sprake is van (langdurige) ziekte. Veel mensen denken dan aan een spreekuur met de bedrijfsarts. Maar een arbodienst doet veel meer dan dat. Zo biedt een arbodienst begeleiding bij verzuim, maar bovenal helpt een arbodienst om verzuim in jouw organisatie te voorkomen. Wil je weten hoe je medewerkers nu en in de toekomst veilig en gezond kunnen werken? Ook dan is de arbodienst er voor je.

Wat zijn de taken van een arbodienst?

 • Beleid opstellen en toetsen
  Voorkomen is altijd beter dan genezen. De arbodienst helpt je om de risico’s die je personeel loopt in kaart te brengen (de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie).
 • Veilige en gezonde werkplek creëren
  Werkgevers moeten zich houden aan de regels uit de Arbowet. Eén van deze regels is het zorgen voor een veilige werkplek voor al het personeel. Maar wat moet je allemaal regelen? De arbodienst is er voor advies. Of het nu gaat om veiligheidsvoorschriften of de hoogte van bureaustoelen.
 • Begeleiding bij ziekte
  Een arbodienst geeft onafhankelijk advies aan werkgevers én medewerkers op het gebied van gezondheid. Een leidinggevende mag een bedrijfsarts, arboarts of arbodienst inschakelen wanneer iemand ziek is. De arts bekijkt in welke vorm de werknemer zijn of haar werk nog kan doen en helpt met de re-integratie.
 • Preventie
  Een arbodienst helpt bij het voorkomen van verzuim door preventieve gesprekken te voeren met medewerkers, leidinggevenden en HRM. Met behulp van een uitgebreide providerboog biedt een arbodienst toegang tot alle noodzakelijke specialisten, zoals psychologen, mediators, (loopbaan)coaches, arbeidsdeskundigen en noem maar op.
 • Welke rollen heb je binnen de arbodienst?
  Bij een arbodienst denk je direct aan de arboarts of bedrijfsarts, maar er lopen meer deskundigen rond. Veel arbodiensten werken op basis van taakdelegatie. Het meeste contact vindt dan plaats met de adviseur mens, werk & gezondheid. Hij/zij werkt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en neemt 80% van de taken over. Een taakgedelegeerde kan ook een arboverpleegkundige, verzuimspecialist of praktijkondersteuner zijn. Hieronder zoomen we verder in op hun taken en bevoegdheden.

Taken bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een onafhankelijk medisch specialist. Deze arts adviseert bedrijven over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en kijkt of en hoe zieke medewerkers kunnen re-integreren.

Taken arboarts

Een arboarts begeleidt, net als een bedrijfsarts, zieke medewerkers en helpt bij de re-integratie op de werkvloer. Hij of zij heeft alleen minder bevoegdheden.

Taken taakgedelegeerde

Elke arbodienst heeft een eigen werkwijze. Taakdelegatie kent vele vormen. Er zijn arbodiensten die gebruik maken van een veelvoud aan specialisten zoals arboverpleegkundigen, praktijkondersteuners, casemanagers en/of verzuimspecialisten. Er zijn echter ook arbodiensten die slechts gebruik maken van één rol: de taakgedelegeerde (met of zonder POB-opleiding). De taakgedelegeerde gaat in gesprek met werknemers die zich ziek hebben gemeld en voert vooronderzoeken uit. Maar hij/zij overlegt ook met leidinggevenden en HR-medewerkers over verzuimbegeleiding en preventie. Hij/zij geeft gericht advies over bijvoorbeeld de Arbowet, re-integratie, eigen regie, verzuim, arbeidsongeschiktheid, life-events, tweede spoor en ontslag.

Taken arboverpleegkundige

Sommige arbodiensten werken met De arboverpleegkundigen. Zij werken veel samen met de bedrijfsarts. Hij of zij adviseert over het arbo- en verzuimbeleid en is breed inzetbaar. De verpleegkundigen houden zich onder meer bezig met spreekuren, de begeleiding van zieke medewerkers, preventief medisch onderzoek (PMO) en keuringen.

Taken verzuimspecialist of casemanager

De verzuimspecialist of casemanager bekijkt hoe verzuim voorkomen kan worden, maar denkt ook mee over beleid en passende re-integratie.

Taken praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een redelijk nieuwe rol in de arbodienstverlening. Hij of zij gaat in gesprek met werknemers die zich ziek hebben gemeld en voert vooronderzoeken uit. Een POB overlegt met leidinggevenden en HR-medewerkers over verzuimbegeleiding en preventie en geeft advies over bijvoorbeeld de arbowet, verzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Meer weten over de rol van een arbodienst? Bloeij denkt met je mee

Iedere arbodienst heeft een eigen visie werkwijze. Dus wij bij Bloeij ook. Wij geloven in de toegevoegde waarde van taakdelegatie en doen er alles aan om verzuim te voorkomen. Amplitie en preventie staan in onze aanpak dan ook centraal.

Gerelateerde artikelen