Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwbrief en blijf op de hoogte.

Artikel

Hoe voer ik het goede gesprek?

Bij de meeste organisaties is een gesprekkencyclus ingericht om structureel aandacht te hebben voor ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers. Veel HR-professionals vervangen de traditionele gesprekkencyclus voor een ander soort gesprek “het goede gesprek” of “motivatiegesprek”. Een gesprek wat niet gestructureerd is, losgekoppeld van een cyclus. En waarbij de onderwerpen door de medewerker en leidinggevende gezamenlijk worden vastgesteld. Het belangrijkste doel van deze gesprekken? Werkplezier en betrokkenheid van de medewerker vergroten, prestaties verbeteren en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Soms wordt hierbij nog een ander doel over het hoofd gezien, namelijk, verzuimpreventie.  

De leidinggevende is de sleutel 

Een leidinggevende is een sleutelfiguur in het tijdig signaleren van disbalans bij medewerkers. Zowel in het functioneren in werk, als in de privésituatie. Het is voor de leidinggevende belangrijk om negatieve, maar ook positieve, signalen te (h)erkennen. Dat werkt alleen door actief tijd te maken voor de medewerker. Niet alleen in geplande ontwikkelgesprekken, maar vooral ook tijdens het “koffiemomentje” en rondom life-events en veranderingen op het werk of daarbuiten.  

Wat kun je als HRM-er doen? 

Medewerkers, maar ook leidinggevenden, moeten daarnaast ruimte voelen om het gesprek aan te gaan. Voor de HR-professional liggen er kansen om dit gesprek te faciliteren. Bespreek eens hoe leidinggevenden dit nu doen, deel voorbeelden van anderen en help ze bij de praktische inrichting.  

Door in het goede gesprek ook tijd te maken voor onderwerpen als gezondheid, werk-privébalans, talenten en vaardigheden en werkgeluk, krijg je zicht op mogelijke of toekomstige problemen. Maar ook op mogelijke oplossingen, misschien zelfs aangedragen door de medewerker zelf. Een aantal vragen die je kunt stellen en als HR-professional mee kunt geven aan leidinggevenden:    

  • Vitaliteit en gezondheid Hoe vitaal voel je je? Zit je lekker in je vel? Heb je voldoende energie? Wat doe je om lekker in je vel te zitten? Krijg je daarvoor genoeg de kans? Wat zou je willen of kunnen doen om je (nog) beter te voelen?  
  • Werk-privébalans - Hoe is je werk-privébalans? Kun je je werk zo inrichten dat je thuis voldoende ruimte hebt? Kun je je thuissituatie zo aanpassen dat je het beste uit je werk kunt halen? 
  • Talenten en vaardigheden - Weet je wat je talenten zijn? Hoe kan ik je helpen om daar inzicht in te krijgen? Sluiten je talenten aan op het werk wat je doet? Wat kan ik doen om je te helpen het beste uit jouw talenten te halen?  
  • Bevlogenheid en werkgeluk - Van alle dingen die je de afgelopen tijd hebt gedaan in je werk, waar ben je het meest trots op? Krijg je energie van je werk? Ben je enthousiast over de taken die je hebt? 

Wat doe je na het goede gesprek? 

Gaat het goed met de medewerker? Vergeet dan vooral niet om de gesprekken voort te blijven zetten en complimenteus te zijn en te blijven. Zo blijft de medewerker enthousiast, gezond en bevlogen. Fijn voor je medewerker en een goed voorbeeld voor de rest!  

Gaat het niet zo goed? Onderneem dan ook actie. Praat vaker, zet coaching of begeleiding in en zoek samen naar oplossingen.  

Er zijn tools en systemen die je als HR-professional of leidinggevende in kunt zetten als startpunt voor het goede gesprek of om vooruitgang te monitoren. Bloeij heeft hiervoor de Bloeij-meting en werkvermogensmonitor. Deze handige tools geven inzicht in het werkvermogen van de medewerker. Door het werkgeluk, balans tussen werk en privé, bevlogenheid en toegevoegde waarde, meerdere keren per jaar te meten. De Bloeij-meting en de werkvermogensmonitor geven inzicht op organisatieniveau, afdelingsniveau en individueel niveau.  

MEER WETEN? BLOEIJ DENKT MET JE MEE

Meer weten over 't Goede gesprek? Lees ook het artikel Het belang van het goede gesprek. Of neem gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen