Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwbrief en blijf op de hoogte.

Artikel

WW-begeleiding en Van Werk Naar Werk in het onderwijs, hoe pak je dat aan?

Van Werk Naar Werk en WW-begeleiding in het onderwijs

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Dat heeft zijn weerslag op je leerkrachten. Met als resultaat dat sommigen het werk niet meer kunnen of willen doen, herintreders of zij-instromers die voortijdig willen stoppen of leerkrachten die vastlopen. Het gevolg? In goed overleg besluiten jullie samen het dienstverband te beëindigen of een tijdelijk contract eindigt. Maar als werkgever ben en blijf je wel eigen risicodrager voor de WW én je hebt een Van Werk Naar Werk verplichting (VWNW). Hoe pak je dat aan? We leggen het graag aan je uit op basis van onze praktijkervaring.

Nieuwe regelgeving participatiefonds

Als organisatie in het onderwijs ben je eigen risicodrager voor (bovenwettelijke) WW. Daarmee ben je verantwoordelijk voor begeleiding van de medewerker én voor de betaling van de uitkering. Door premiebetaling aan het Participatiefonds worden de kosten hiervoor collectief gedragen door alle onderwijsorganisaties. Betaling van de uitkering en controle op de sollicitatieplicht wordt geregeld door WW-plus .

Nieuwe regeling Participatiefonds

Onder andere door stijgende collectieve kosten heeft het Participatiefonds besloten de regeling opnieuw in te richten. Sinds augustus 2022 betaal je daarom als onderwijsorganisatie standaard 50% van de WW-lasten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze verlaagd worden naar 10%. Voorheen had je meestal geen kosten. Dit vraagt om een andere aanpak. Met meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid en focus op een praktische, tijdige en goede begeleiding naar ander werk.

Hoe werkt deze regeling in de praktijk?

Uit onderzoek blijkt dat veel HRM-ers en onderwijsorganisaties weinig zicht hebben op de WW-populatie. Op zich logisch, er was eerder geen financiële prikkel. De grip is hierdoor weg. Ervan uitgaande dat de ex-medewerker graag weer aan het werk wil en jij schadelast wil beperken, is dit geen wenselijke situatie.

Wij merken dat het niet uitzonderlijk is dat ex-medewerkers meerdere jaren zonder begeleiding of toezicht een (bovenwettelijke) WW-uitkering krijgen. De stap naar werk wordt op deze manier groter en groter. Totdat het helemaal niet meer mogelijk lijkt, met verzuim, discussies en conflictsituaties als gevolg. Dat werkt demotiverend voor de medewerker en heeft financiële consequenties voor jou als werkgever. Ook bij verzuim tijdens (bovenwettelijke) WW blijf je namelijk verantwoordelijk voor begeleiding van je ex-medewerker.

De oplossing? De inspanningsverplichting

De oplossing lijkt simpel: zorgen voor zo min mogelijk instroom in de WW. Maar is dat wel zo eenvoudig in de huidige situatie? Het vraagt in ieder geval om een andere inrichting van je beleid. Het Participatiefonds heeft hier iets voor bedacht: de inspanningsverplichting. Waarbij er een verplicht Van Werk Naar Werk-traject wordt gestart. Elk VWNW-traject heeft een eigen financiële waarde, die is afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Hoe langer het dienstverband, hoe hoger de financiële waarde van het traject. En dus, hoe langer en intensiever het begeleidingstraject. Het Participatiefonds heeft hiervoor een rekentool ontwikkeld.

Hoe ziet Van Werk Naar Werk eruit?

Wij geloven dat mens en werk elkaar beter maken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Wij helpen onderwijsorganisaties en hun medewerkers met begeleiding Van Werk Naar Werk. Hiermee geven we vorm aan jouw inspanningsverplichting bij het einde van het dienstverband. Ons traject is altijd volledig op maat en per situatie afgestemd op de wensen van werkgever, medewerker en de berekende financiële waarde. Zo krijg je altijd de best passende oplossing binnen de mogelijkheden.

Van Werk Naar Werk op maat

Een VWNW-traject is gericht op de situatie en op de persoon. De één heeft veel ervaring met solliciteren maar weet niet wat hij wil. Een ander heeft juist geen enkele ervaring maar weet precies wat de vervolgstap zou moeten zijn. Samen maken we het traject op maat. VWNW is vaak kortdurend en doelgericht. Het motiveert en enthousiasmeert. Het traject bestaat uit een combinatie van:

  • testen
  • coachgesprekken
  • sollicitatietraining en -begeleiding
  • netwerktraining en -begeleiding
  • jobhunten
  • e-learnings

Blijkt de periode uiteindelijk te kort of de financiële waarde van het traject te laag om daadwerkelijk succes te hebben? Dan kunnen we je ook helpen met WW-begeleiding.

MEER WETEN? BLOEIJ DENKT MET JE MEE

Wil je meer weten over de inhoud van een VWNW-traject? Of eens samen een casus doornemen? Neem dan even contact op met Jip van der Pol via info@bloeij.nl of bel naar 0492 – 50 66 07.

Lees meer recente ontwikkelingen en nieuws.

Gerelateerde artikelen