Roel Philipse

Adviseur mens, werk & gezondheid

De laatste jaren heb ik me beziggehouden met het begeleiden en coachen van medewerkers en leidinggevenden in verzuim, maar vooral het voorkomen hiervan. Het creëren van wederzijds begrip voor de ontstane situatie waarin zij samen terecht zijn gekomen vind ik essentieel om tot een duurzame oplossingen te komen. Hierin vind ik het belangrijk om constant in contact te blijven, met zowel de leidinggevenden als de medewerkers. Door het wederzijdse begrip en respect verhoogt de medewerkerstevredenheid waardoor uiteindelijk het verzuimpercentage positief beïnvloed zal worden. Het is voor mij belangrijk om te kijken naar de oorzaak van verzuim en de aandacht te richten op activering en duurzame re-integratie met behoud van werkgeluk. Oprechte aandacht voor de ander, samenwerking opzoeken en altijd denken in kansen en mogelijkheden zijn daarin voor mij speerpunten.