Linda Sanders

Adviseur mens, werk & gezondheid

Vanuit mijn achtergrond als verpleegkundige en pedagogisch medewerker binnen de jeugdzorg, heb ik altijd passie gehad voor de drijfveren van de mens. In de afgelopen 8 jaar is daar de passie voor mens & werk, verzuim en preventie bijgekomen. Als adviseur mens, werk en gezondheid wil ik zowel de medewerker als werkgever ondersteunen op het gebied van gezondheid, (werk)geluk en welbevinden. Daarbij vind ik het belangrijk om oprechte aandacht te hebben voor de ander, de samenwerking op te zoeken, beweging te creëren en daarbij altijd te denken in kansen en mogelijkheden. Samen bereik je meer dan alleen, ik denk dan ook graag mee met de medewerker én de leidinggevende, om, samen, verzuim te voorkomen of zo goed als mogelijk op te lossen. Altijd door te kijken wat nog wél kan.