Jan van Vlerken

Bedrijfsarts

Mijn naam is Jan van Vlerken, bedrijfsarts bij Bloeij. Ondertussen heb ik meer dan 30 jaar ervaring als bedrijfsarts. Mijn doel bij verzuimbegeleiding is gedragsverandering bereiken. Mensen van passiviteit tot actie te brengen, van ziek naar gezond. Dat doe ik door de verbinding te zoeken, door te coachen, maar ook door te confronteren als dat nodig is. Zowel bij werknemers als bij werkgevers. Communicatie is daarbij het sleutelwoord, dat begint met vragen stellen; zoeken naar de kern van het probleem.

Als bedrijfsarts heb ik een gedeelte van mijn taken gedelegeerd. Daar zijn richtlijnen voor. Dat betekent dat een adviseur nooit al mijn taken zal overnemen. Ik blijf eindverantwoordelijk en volg samen met de adviseur aan de achterkant de stappen die worden gezet.