Ineke van Huet

Adviseur mens, werk & gezondheid

Werk neemt een grote plek in ons leven in. Belangrijk voor je gezondheid daarbij is dat je plezier hebt in het werk dat je doet en de omgeving waar je werkt. Soms gaat dat even niet. Bijvoorbeeld door ziekte, maar ook andere omstandigheden of life-events. Als adviseur mens, werk & gezondheid trek ik op met medewerker, werkgever en andere partijen die nodig zijn om bij (dreigende) uitval van een medewerker (weer) tot duurzame inzetbaarheid te komen en het werkplezier terug te krijgen. Voor mij ligt juist in het gezamenlijk optrekken met alle betrokken partijen, vanuit oprechte aandacht en interesse voor elkaar, de succesfactor voor een succesvolle preventieve- en verzuimbegeleiding.