Chantal Korsten

Adviseur mens, werk & gezondheid

Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in een huisartsenpraktijk als doktersassistente en Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) heb ik in 2020 de overstap gemaakt naar de verzuimwereld. Bij goede verzuimbegeleiding is het belangrijk om duidelijk te communiceren in een open relatie en vooral te kijken naar wat iemand (nog) wel kan. Hierbij vind ik het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de oorzaak van het verzuim en de aandacht te richten op een duurzame re-integratie met behoud van, of juist het terugvinden van werkgeluk. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan het terugdringen van het verzuim.