Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Je kunt ook nog een stap verder gaan. Nog dieper ingaan op de fysieke gezondheid en vitaliteit van je medewerkers. Daarvoor hebben we een Preventief Medisch Onderzoek (PMO-onderzoek), de Healthcheck. Dit kwalificeert als verplicht PMO. Doormiddel van een online vragenlijst, diverse (fysieke) testen en een coachgesprek wordt de gezondheid van de individuele medewerker in kaart gebracht en brengen wij een pmo-advies uit. Factoren die aan bod komen zijn onder andere glucose, cholesterol en HRV (Heart Rate Variability). Maar ook BMI, middelomtrek, kracht & lenigheid. Daarnaast zijn er diverse andere testen en vragen toe te voegen zoals onder andere een gehoor- en oogtest en vragenlijsten over werkvermogen en mentale gezondheid.