Abonnementen van Bloeij

Extra bij een plus abonnement

 • Jaarlijkse werkvermogen meting
 • Preventief medisch onderzoek
 • Medewerker tevredenheidsonderzoek, incl. inzicht in werkgeluk

Standaard bij de arbodienstverlening van Bloeij

 • 30% van tijd adviseur focus op preventie
 • Bloeij-meting (tot 3x per jaar)
 • Bloeij-desk open spreekuur adviseur mens, werk en gezondheid (preventiedesk, 5 dagen per week open, voor medewerkers en leidinggevenden)
 • Bloeij-preventiegesprekken met management organisatie (tot 4x per jaar)
 • Jaargesprek met organisatie
 • Begeleiding en nazorg bij herstart (minimaal 2 gesprekken)
 • Activerende verzuimbegeleiding door adviseur mens, werk en gezondheid & bedrijfsarts
 • Begeleiding van de medewerkers tijdens Wet Verbetering Poortwachter
 • Coördinatie, planning, terugkoppeling en administratie door adviseur mens, werk en gezondheid
 • Probleemanalyse opstellen en bijstellen
 • Ondersteuning opstellen en bijstellen plan van aanpak
 • Begeleiden van de 1e jaarsevaluatie (plan van aanpak)
 • Signalering afwijkend/bijzonder verzuim
 • Overname lopend(e) verzuimdossier(s)
 • Ondersteunen aanvraag (vervroegde) WIA
 • Systeem Verzuimsignaal, cliëntvolg- en registratiesysteem
 • Verstrekking managementinformatie t.b.v. gezondheid organisatie
 • Functionele mogelijkheden-lijst
 • Opstellen actueel oordeel