Abonnementen van Bloeij

Standaard bij de arbodienstverlening van Bloeij

 • 30% van tijd adviseur focus op preventie

 • Bloeij-meting (tot 3x per jaar)

 • Bloeij-desk open spreekuur adviseur mens, werk en gezondheid (preventiedesk, 5 dagen per week open, voor medewerkers en leidinggevenden)

 • Bloeij-preventiegesprekken met management organisatie (tot 4x per jaar)

 • Jaargesprek met organisatie

 • Begeleiding en nazorg bij herstart (minimaal 2 gesprekken)

 • Activerende verzuimbegeleiding door adviseur mens, werk en gezondheid & bedrijfsarts

 • Begeleiding van de medewerkers tijdens Wet Verbetering Poortwachter

 • Coördinatie, planning, terugkoppeling en administratie door adviseur mens, werk en gezondheid

 • Probleemanalyse opstellen en bijstellen

 • Ondersteuning opstellen en bijstellen plan van aanpak

 • Begeleiden van de 1e jaarsevaluatie (plan van aanpak)

 • Signalering afwijkend/bijzonder verzuim

 • Overname lopend(e) verzuimdossier(s)

 • Ondersteunen aanvraag (vervroegde) WIA

 • Systeem Verzuimsignaal, cliëntvolg- en registratiesysteem

 • Verstrekking managementinformatie t.b.v. gezondheid organisatie

 • Functionele mogelijkheden-lijst

 • Opstellen actueel oordeel